Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z leśnymi ostępami, poszerzania swej wiedzy przyrodniczej i korzystania z darów pięknych, zielonogórskich lasów.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Sumińskim tel. +48 602 271 091, e-mail: andrzej.suminski@zielonagora.lasy.gov.pl 
 
Wycieczki są oprowadzane w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00 Po wcześniejszym uzgodnieniu z nadleśnictwem.