Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krosno
Nadleśnictwo Krosno
68-383-50-87
68-383-70-78
p.o. Nadleśniczego
Arkadiusz Gołuch
664 437 909
Zastępca Nadleśniczego
Bogdan Baranowski
606 650 136
Główny Księgowy
Anna Syrewicz
606 650 134

Pion Nadleśniczego

Bogdan Baranowski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 606 650 136
Anna Syrewicz
Głowny Księgowy
Tel.: 606 650 134
Wojciech Grysztar
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 692 428 415
Joanna Konieczka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 533 307 551
Jakub Konieczny
Inzynier nadzoru
Tel.: 664 437 908
Andrzej Dereń
Inżynier nadzoru
Tel.: 606 938 716
Bartłomiej Jabłoński
Starszy Strażnik leśny
Tel.: 664 437 911

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Marek Ostrowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony p.poż
Tel.: 692 428 406
Adam Biernacki
St. specjalista SL. ds. stanu posiadania i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 602 274 607
Małgorzata Baranowska
St. specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 606 801 681
Gabriela Rogoż
Specjalista SL. ds gospodarki drewnem
Tel.: 533 307 552
Katarzyna Miechowicz-Piłat
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 530 853 228

Pion Głównego Księgowego

Magdalena Kokoszka
Księgowa
Tel.: 692 428 460
Justyna Radko
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 530 622 411
Patrycja Wrona
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 531 822 211
Czesława Korczak
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 664 437 912

Pion Administracyjny

Paulina Ciesielska
Starszy referent ds. administracji i ochrony środowiska
Tel.: 68 383 50 87 wew. 62
Karolina Wieczorek
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 533 640 145
Paulina Pawela
Specjalista ds. administracji i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 728 971 556
Sylwia Bendkowska
Starszy referent ds. administracyjnych (sekretariat)
Tel.: 68 383 50 87 w. 52

Inspektor Ochrony Danych

Monika Nawrocka
Inspektor Ochrony Danych

Rzecznik prasowy

Katarzyna Miechowicz-Piłat
specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 530 853 228

Stanowisko ds. BHP

Adam Biernacki
st. specjalista SL. ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 602 274 607

Przekazywanie informacji o znalezionych rannych lub martwych zwierzętach w lesie

Marek Ostrowski
Specjalista SL. ds ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony p-poż
Tel.: 692 428 406