Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krosno
Nadleśnictwo Krosno
68-383-50-87
68-383-50-87-52
Nadleśniczy
Ryszard Jasiński
664 437 909
Zastępca Nadleśniczego
Bogdan Baranowski
606 650 136
Główny Księgowy
Marta Karoń - Jabłońska
606 650 134

Pion Nadleśniczego

Bogdan Baranowski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 606 650 136
Marta Karoń - Jabłońska
Głowny Księgowy
Tel.: 606 650 134
Wojciech Grysztar
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 692 428 415
Joanna Konieczka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 533 307 551
Arkadiusz Gołuch
Inzynier nadzoru
Tel.: 602 464 894
Andrzej Dereń
Inżynier nadzoru
Tel.: 606 938 716
Bartłomiej Jabłoński
Starszy Strażnik leśny
Tel.: 664 437 911

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Marek Ostrowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony p.poż
Tel.: 692 428 406
Adam Biernacki
Specjalista SL. ds. stanu posiadania, leśnej mapy numerycznej i BHP
Tel.: 602 274 607
Małgorzata Baranowska
St. specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 606 801 681
Gabriela Rogoż
Instruktor techniczny ds. gospodarki drewnem
Tel.: 533 307 552
Jakub Konieczny
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 664 437 908

Pion Głównego Księgowego

Magdalena Kokosza
Księgowa
Tel.: 68 383 50 87 wew. 60
Justyna Radko
Księgowa
Tel.: 530 622 411
Patrycja Wrona
Księgowa
Tel.: 531 822 211
Czesława Korczak
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 664 437 912

Pion Administracyjny

Paulina Ciesielska
Referent ds. administracji i ochrony środowiska
Tel.: 68 383 50 87 wew. 62
Karolina Wieczorek
St. referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 533 640 145
Paulina Pawela
St. referent ds. administracji i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 728 971 556
Sylwia Bendkowska
Referent ds. administracyjnych (sekretariat)
Tel.: 68 383 50 87 w. 52

Inspektor Ochrony Danych

Monika Jędro
Inspektor Ochrony Danych