Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jednymi z cenniejszych elementów naszej przyrody. Zaliczamy do nich pojedyncze twory jak: drzewa i krzewy o szczególnie okazałych rozmiarach i wieku, głazy, skałki, aleje drzew oraz różne małe powierzchnie np. źródła, źródliska, wodospady. Na terenie Nadleśnictwa Krosno znajduje się łącznie 26 pomników przyrody, w tym 1 powierzchniowy pomnik przyrody.

Powierzchniowy pomnik przyrody
"Stary Las", pow. 2,89 ha, zlokalizowany w Łasiczynie koło Budachowa. Ochronie podlega drzewostan na gruncie, w szczególności 10 dębów szypułkowych i 1 buk zwyczajny.