Widok zawartości stron Widok zawartości stron

                                                                                                        Osiecznica, dnia 07 listopada 2019 r.

 

Informacja
o  wyniku trzeciego przetargu prowadzonego w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
w miejscowości Struga gmina Bytnica

Znak sprawy: SZ.2281.2.2019

(Ogłoszonego poniżej)

 

W dniu 07 listopada 2019 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Lasach Państwowych Nadleśnictwie Krosno z/s w Osiecznicy, ul. Krośnieńska 42, 66-600 Krosno Odrzańskie odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Struga, gmina Bytnica.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

ZG1K/00026591/9 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 321/3, obręb ewidencyjny - 0007 Struga, gmina – Bytnica, powiat – krośnieński, użytek Ls.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 259.020,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100).

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu z dnia 04 października 2019 r. tj., 07 listopada 2019 r. godz. 10:00 żaden uczestnik nie zgłosił się do przetargu. Z uwagi na powyższe przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru nabywcy nieruchomości.

           Nadleśniczy

 

        Ryszard Jasiński

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Osiecznica, dnia 04 października 2019 r.

 

Ogłoszenie trzeciego przetargu prowadzonego w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Struga gmina Bytnica prowadzonego przez Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy

 

Znak sprawy: SZ.2281.2.2019

 

Postępowanie w zakresie sprzedaży nieruchomości prowadzone jest w oparciu   o następujące przepisy: Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów  i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r.    nr 78 poz. 531 i 532)  oraz zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia   21 listopada 2014 r., znak sprawy ZS-T-2201-16-4/14.

 

  1. Terminy poprzednich przetargów: 24.04.2019 r., 07.06.2019 r.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

ZG1K/00026591/9 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

   3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 321/3, obręb ewidencyjny - 0007 Struga, gmina – Bytnica, powiat – krośnieński, użytek Ls.

 

   4. Powierzchnia nieruchomości: działka według danych ewidencyjnych wynosi 1,3384 ha.

 

    5. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 321/3 o powierzchni 1,3384 ha, będąca przedmiotem prawa własności. Działka zabudowana jest pawilonami typu wypoczynkowego parterowymi z dachem jednospadowym. Na działce rosną sosny oraz pojedyncze drzewa liściaste, brzoza, dąb, akacja. Kształt działki regularny. Ukształtowanie powierzchni terenu płaskie. Działka ogrodzona i niezagospodarowana, aktualnie nie użytkowana. Teren jest ogrodzony siatką na słupkach drewnianych i stalowych. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, woda ze studni głębinowej, kanalizacja – szambo. Działka nr 321/3 posiada dostęp do drogi relacji Krosno Odrzańskie – Bytnica, droga o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części gminy Bytnica, w obszarze zabudowy letniskowej     i mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszar ten cechuje niski stopień zurbanizowania.  W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowo – zagrodowa. Odległość od jeziora Cichego wynosi około 1,1 km, dojazd do nieruchomości nieuciążliwy,  z drogi asfaltowej. Uzbrojenie działki gruntu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna – sieci nieczynne. Rok budowy około 1977. Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków o funkcji wypoczynkowej typu pawilonowego, aktualnie nie użytkowane.

  • Budynek nr 1 – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym krytym papą oraz eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku 343,80 m2 . Opis konstrukcyjny: ławy fundamentowe – betonowe, ściany konstrukcyjne podłużne –z cegły pełnej wapienno – piaskowej na zaprawie cementowo – wapiennej, natomiast ściany wewnętrzne szkielet z drewna i materiałów drewnopochodnych, stropodach – jednospadowy z wiązarów drewnianych obitych deskami. Podsufitka z suchego tynku ocieplona wełną mineralną. Stropodach pokryty papą oraz płytami azbestowo – cementowymi falistymi, ścianki działowe – szkielet z elementów drewnianych obity płytami gipsowo kartonowymi oraz płytami pilśniowymi wewnątrz ocieplone wełną mineralną, układ konstrukcyjny – podłużny, dwutrakowy. Wykończenie budowlane: elewacja – naturalna faktura z cegły wapienno – piaskowej. Ściany zewnętrzne budynku ocieplone wełną mineralną pomiędzy elementami szkieletu drewnianego. Drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe, stolarka okienna drewniana, rynny i rury spustowe brak, tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, klasa III, wyprawki malarskie – lamperie olejowe do wysokości 1,60 m w pomieszczeniach sanitarnych, w pozostałych pomieszczeniach farby emulsyjne – zniszczone. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w holu i korytarzach – betonowe w pozostałych pomieszczeniach płytki pcv w znacznym stopniu uszkodzone. Instalacje: wodno – kanalizacyjna – uszkodzone, eklektyczna – uszkodzona. Stan techniczny budynku zły. Budynek od kilkunastu lat nie użytkowany. Stropodach zarwany, uszkodzony. Okna i drzwi częściowo uszkodzone brak oszklenia.

 

  • Budynek nr 2 – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą oraz eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku 343,80 m2 . Opis konstrukcyjny: fundamenty – betonowe, ściany wykonane z cegły wapienno – piaskowej, stropodach – jednospadowy z wiązarów drewnianych obitych deskami, podsufitkaz suchego tynku ocieplona wełną mineralną, stropodach pokryty papą oraz płytami azbestowo – cementowymi falistymi, rynny i rury spustowe – brak, ścianki działowe – szkielet z elementów drewnianych obity płytami gipsowo kartonowymi oraz płytami pilśniowymi wewnątrz ocieplone wełną mineralną, okna drewniane pojedyncze, drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe, posadzki i podłogi: posadzki betonowe. Instalacja wodno – kanalizacyjna i elektryczna szczątkowe. Elewacja – naturalna faktura z cegły wapienno – piaskowej. Określenie stanu technicznego budynku: ściany przyziemia budynku wykazują zawilgocenia. Występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Elewacja budynku wykazuje zacieki, liczne wykruszenia. Wygięcia i pofałdowania stropodachu na powierzchni do 60 %. Liczne przecieki, zagrzybienie i porażenie drewna przez biologiczne szkodniki drewna powszechne, lokalnie w III stopniu porażenia. Konstrukcja stropodachu wymaga wymiany oddzielnych elementów konstrukcji stropodachu, całkowitej wymiany i pokrycia i obróbek blacharskich oraz przeprowadzenia robót impregnacyjno – owado – grzybobójczych. Uszkodzenia podłóg i posadzek wymagające zerwania lub rozbiórki i ułożenia ich na nowo. Stolarka okienna i drzwiowa: skrzydła wypaczone, odstawanie płycin, zawilgocenia ościeżnic, ogniskowe porażenia przez szkodniki biologiczne. Uszkodzenia zawieszenia skrzydeł i okuć. Zniszczenia materiałów duże. W instalacji wodno – kanalizacyjnej konieczność wymiany rurociągówi zaworów obrośniętych kamieniem i dotkniętych znaczną korozją. W instalacji elektrycznej konieczność wymiany. Stan techniczny określono jako zły.

 

  • Budynek nr 3 – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą oraz eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku 343,80 m2 . Opis konstrukcyjny: fundamenty – betonowe, ściany wykonane z cegły wapienno – piaskowej, stropodach – dwuspadowy z wiązarów drewnianych obitych deskami. Podsufitkaz suchego tynku ocieplona wełną mineralną. Stropodach pokryty papą oraz płytami azbestowo – cementowymi falistymi, rynny i rury spustowe – brak, ścianki działowe – szkielet z elementów drewnianych obity płytami gipsowo kartonowymi oraz płytami pilśniowymi wewnątrz ocieplone wełną mineralną, okna drewniane pojedyncze, drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe, posadzki i podłogi: posadzki betonowe, podłogi częściowo wykończone płytkami PCV - do rozbiórki. Instalacje: wodno – kanalizacyjne, elektryczne, co. Elewacja – naturalna faktura z cegły wapienno – piaskowej. Instalacje: wodno – kanalizacyjna – zdemontowana, elektryczna. Określenie stanu technicznego budynku: ściany przyziemia budynku wykazują zawilgocenia. Występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Elewacja budynku wykazuje zacieki, liczne wykruszenia. Wygięcia i pofałdowania stropodachu na powierzchni do 65 %. Liczne przecieki, zagrzybienie i porażenie drewna przez biologiczne szkodniki drewna powszechne, lokalnie w III stopniu porażenia. Konstrukcja stropodachu wymaga generalnej naprawy, wymiany oddzielnych elementów konstrukcji stropodachu, całkowitej wymiany i pokrycia i obróbek blacharskich oraz przeprowadzenia robót impregnacyjno – owado – grzybobójczych. Uszkodzenia podłóg i posadzek wymagające zerwania lub rozbiórki i ułożenia ich na nowo. Stolarka okienna i drzwiowa: skrzydła wypaczone, odstawanie płycin, zawilgocenia ościeżnic, ogniskowe porażenia przez szkodniki biologiczne. Uszkodzenia zawieszenia skrzydeł i okuć. Zniszczenia materiałów duże. Kwalifikuje się do wymiany stolarki na nową. Instalacja wodno – kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna wymagają wymiany.Stan techniczny określono jako zły.

     

  • Budynek mieszkalno - letniskowy – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,z dachem płaskim krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku 54,00 m2 . Opis konstrukcyjny: fundamenty – betonowe, ściany z cegły pełnej, stropodach płaski kryty papą na betonie, schody zewnętrzne betonowe. Wykończenie budowlane: elewacja – tynk cementowo – wapienny, drzwi – drewniane, stolarka okienna – drewniana, zabezpieczona okiennicami drewnianymi, posadzki – betonowe oraz wyłożone płytkami terakota, rynny i rury spustowe – brak. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna. Określenie stanu zachowania budynku: stan techniczny średni.

 

6.Przeznaczenie nieruchomości:

W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie z art. 154 ust. 2 oraz 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  W przypadku braku studium lub decyzji, o której mowa w ust. 2 w/w ustawy, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie z powyższym wg przyjętego uchwałą nr XXXIX/182/2002 Gminy Bytnica z dnia 10 października 2002 r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytnica, działka położona jest na obszarze dla, którego obowiązuje zapis: Usługi publiczne i komercyjne, obszar zainwestowany wymagający rehabilitacji (U10).

 

 

 

 

7.Sposób zagospodarowania nieruchomości:

W ubiegłych latach nieruchomość była zagospodarowana na ośrodek kolonijny. W chwili obecnej teren jak i obiekty znajdujące się  na nim nie są zagospodarowane na żaden cel. Budynki znajdujące się na gruncie stanowią pustostany.

 

8.Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi zobowiązaniami.

9. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.   

10.Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

11.Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 259.020,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100).

 

12.Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości:

Nadleśnictwo Krosno z/s w Osiecznicy, ul. Krośnieńska 42, 66-600 Krosno Odrzańskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pokój  nr 5 oraz pod numerem telefonu 533 640 145.

 

13.Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego,               tj. w Nadleśnictwie Krosno z/s w Osiecznicy, ul. Krośnieńska 42, 66-600 Krosno Odrzańskie w sali narad. Do przetargu zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy prawidłowo wnieśli wadium w postępowaniu przetargowym. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik postępowania działa jako pełnomocnik w postępowaniu niezbędne jest przedłożenie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa.

 

14.Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 złotych  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.11.2019 r. do godz. 10:00. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: w formie pieniądza lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku PKO BP SA O/ Krosno Odrzańskie nr rachunku: 92 1020 5402 0000 0502 0115 2750 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „sprzedaż nieruchomości - działka nr 321/3”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli   w podanym terminie zostanie zarachowane na rachunku bankowym Sprzedającego. Wadium wnoszone w formie gwarancji należy złożyć przed upływem terminu składania ofert   w oryginale w siedzibie Sprzedającego w kasie Nadleśnictwa Krosno z/s w Osiecznicy (przy czym gwarancja musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni licząc od daty odbycia się przetargu ustnego nieograniczonego). Wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra podlega zwrotowi po wpłacie kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

16.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:

Zapłata ceny nieruchomości winna nastąpić nie później niż przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Kupujący.

UWAGA: Zgodnie z interpretacją indywidualną Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 r. zn. ILPP1/4512-1-731/15-4/HW, jeżeli kupującym będzie właściciel nakładów znajdujących się na gruncie (budynków), cena sprzedaży nieruchomości zostanie podwyższona o podatek VAT w wysokości 23%.     

 

16.Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

             Nadleśniczy

 

          Ryszard Jasiński