Obiekty edukacyjne

Działalność edukacyjna w Nadleśnictwie Krosno prowadzona jest głównie na bazie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Osiecznica” w skład której wchodzi Izba Przyrodnicza zlokalizowana na terenie siedziby nadleśnictwa. Uzupełnieniem działań edukacyjnych prowadzonych na ścieżce, są spotkania pracowników Nadleśnictwa z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z leśnymi ostępami, poszerzania swej wiedzy przyrodniczej i korzystania z darów pięknych, zielonogórskich lasów.