Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Działalność edukacyjna w Nadleśnictwie Krosno prowadzona jest głównie na bazie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Osiecznica” w skład której wchodzi Izba Przyrodnicza zlokalizowana na terenie siedziby nadleśnictwa. Uzupełnieniem działań edukacyjnych prowadzonych na ścieżce, są spotkania pracowników Nadleśnictwa z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest udział nadleśnictwa w imprezach organizowanych przez samorządy lokalne. Daje to możliwość zapoznania z działalnością Lasów Państwowych jednorazowo dużej grupy osób w różnym przedziale wiekowym. Poza tym, Nadleśnictwo czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego – „Bezpieczne Gimnazjum", „Święto Radości", prezentacja służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Leśna) dla uczniów gimnazjum.
Nadleśnictwo Krosno przykłada bardzo dużą uwagę na współpracę z innymi podmiotami z terenu swojej działalności – szczególnie dotyczy to służb mundurowych - w celu podejmowania wspólnych akcji propagandowo – edukacyjnych.
 
Ścieżki dydaktyczne
W Nadleśnictwie Krosno usytuowana jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Osiecznica".
Głównymi celami jakie ma spełniać utworzona ścieżka są:
  • umożliwienie obserwacji gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku,
  • wskazanie na problemy ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasu,
  • kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody.
 
Ścieżka posiada dwa warianty trasy: 
Dłuższa około 6 km przebiega przez stawy Gospodarstwa Rybackiego „Karp" w Osiecznicy; główną atrakcją tej trasy jest możliwość zaobserwowania bielików, kormoranów, czapli oraz innych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym; trasa ta przeznaczona jest głównie dla młodzieży oraz osób dorosłych.
Podstawowa o długości 4,2 km rozpoczyna się podobnie jak wariant dłuższy w parku Gospodarstwa Rybackiego „Karp" gdzie uwagę zwracają dęby rosnące w parku okalającym zabudowania gospodarstwa, w tym trzy pomniki przyrody. Ścieżka prowadzi przez bogactwo siedlisk leśnych od borów po olsy, by zakończyć się (jak wariant dłuższy) nad malowniczo położonym śródleśnym jeziorem „Moczydło" - możliwość zorganizowania ogniska na zakończenie wycieczki pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i uzyskaniu zgody nadleśnictwa. Po drodze zapoznajemy się z pracą leśników na prawdziwych eksponatach jakimi są las oraz urządzenia służące do prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej. Uzupełnieniem tych „naturalnych" eksponatów, są tablice informacyjne rozstawione na całej długości ścieżki przy których można chwilkę odpocząć na estetycznie wykonanych ławkach.
Przy odrobinie szczęścia popartego cichym przemierzaniem ścieżki, można tu zaobserwować jelenie, sarny, dziki oraz liczne gatunki ptaków. Trasa ścieżki przebiega obok siedziby nadleśnictwa gdzie na zwiedzających czeka atrakcja w postaci Izby Edukacyjnej, w której zebrane są eksponaty w postaci gablot obrazujących siedliska leśne, szkodniki pierwotne, wtórne i techniczne drzew leśnych, motyle lasów itp. Główną atrakcją izby są eksponaty zwierząt występujących na terenie nadleśnictwa w tym ptaków drapieżnych z bielikiem na czele. Zainteresowani, mogą tu również skorzystać z bogatej filmoteki leśnej.