Obiekty edukacyjne

Działalność edukacyjna w Nadleśnictwie Krosno prowadzona jest głównie na bazie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Osiecznica” w skład której wchodzi Izba Przyrodnicza zlokalizowana na terenie siedziby nadleśnictwa. Uzupełnieniem działań edukacyjnych prowadzonych na ścieżce, są spotkania pracowników Nadleśnictwa z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z leśnymi ostępami, poszerzania swej wiedzy przyrodniczej i korzystania z darów pięknych, zielonogórskich lasów.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia nowego serwisu BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie webowej Nadleśnictwa Krosno w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.krosno.zielonagora.lasy.gov.pl), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.