OBSZAR "ZANOCUJ W LESIE" NADLEŚNICTWO KROSNO - LEŚNICTWO OSIECZNICA

 

UWAGA ODWOŁANIE OKRESOWEJ ZMIANY GRANIC TERENU UDOSTĘPNIONEGO.

GRANICE UDOSTĘPNIONEGO TERENU W RAMACH PROGRAMU "ZANOCUJ W LESIE" WRÓCIŁY DO PIERWOTNEGO ZASIĘGU

DECYZJA ODWOŁUJĄCA CZSOWE OGRANICZENIA W ZAŁĄCZENIU.

 

Obszar Zanocuj w lesie - "Leśnictwo Osiecznica"

Wyznaczony przez Nadleśnictwo Krosno obszar do biwakowania rozproszonego na terenie L-ctwa Osiecznica obejmuje powierzchnię 1502 ha. Przeznaczony jest głównie do uprawiania buchcraftu i surwiwalu oraz dla osób, które będą chciały skorzystać z nocowania na dziko w lesie.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android) lub  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Nadleśnictwo Krosno nie posiada stałych miejsc posługiwania się otwartym ogniem w lesie.

  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków w postaci bezpośredniej informacji w terenie (tablice ostrzegawcze)
  5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które Koła Łowieckie i Ośrodki Hodowli  Zwierzyny mają obowiązek podawać między innymi do wiadomości gmin. Własciwa teryorialnie gmina posiada aktualny wykaz polowań zbiorowych na danym terenie. Na obszarze gdzie odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres krosno@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 696 439 796

 

 Nadleśnictwo Krosno przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Poniżej udostepniamy link do ankiety dla uzytkowników programu "Zanocuj w lesie"

Ankieta