OBSZAR "ZANOCUJ W LESIE" NADLEŚNICTWO KROSNO - LEŚNICTWO OSIECZNICA

 

Obszar Zanocuj w lesie - "Leśnictwo Osiecznica"

Wyznaczony przez Nadleśnictwo Krosno obszar do biwakowania rozproszonego na terenie L-ctwa Osiecznica obejmuje powierzchnię 1502 ha. Przeznaczony jest głównie do uprawiania buchcraftu i surwiwalu oraz dla osób, które będą chciały skorzystać z nocowania na dziko w lesie.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android) lub  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Nadleśnictwo Krosno nie posiada stałych miejsc posługiwania się otwartym ogniem w lesie.

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych będą podane w terminie późniejszym,
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres krosno@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 696 439 796

 

 Nadleśnictwo Krosno przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Poniżej udostepniamy link do ankiety dla uzytkowników programu "Zanocuj w lesie"

Ankieta